klass11.jpg


Користуючись сайтом, учитель має можливість:

·         підвищити теоретичний і методичний рівні;

·         апробувати знахідки у своїй педагогічній діяльності;

·         поповнити своє портфоліо методичними розробками;

·         систематизувати навчальні матеріали і напрацювання та підготуватися до  атестації. 


Учень зможе:

·         поглибити вивчення теми, розділу зі шкільної програми;

·         ліквідувати прогалини у знаннях, уміннях, навичках з предметів шкільного циклу;

·         учні, які не мають можливості з певних причин відвідувати школу взагалі або впродовж якогось часу, матимуть змогу засвоїти базовий курс шкільної програми;

·         займатися додатково за інтересами;

·         в електронному журналі бачити результати своєї праці;

·         психологічно адаптуватися до ЗНО;

·         готуватися до уроків у комфортних для нього умовах.


Необхідні умови для навчання:

·         бажання навчатися;

·         вільний доступ до комп'ютерної техніки;

·         доступ до мережі Інтернет.


На сайті використовуються матеріали з мережі Інтернет. Ми не претендуємо на їх авторство -  на них вказані посилання.

    Пропустити категорії курсів