Тест «Здібності Вашої дитини» (за Л.Г.Терлецькою)

 Ця анкета є певним чином опорною схемою для спостереження за дитиною. Запропоновані характеристики інтересів , можуть допомогти в аналізі її поведінки, розумового або фізичного розвитку.

Дайте оцінку в балах (за п'ятибальною системою) кожній із зазначених характеристик. Якщо якась ознака властива Вашій дитині у найвищому ступені, ставте 5 балів, якщо вище за середній — 4 і так далі: Найнижча оцінка —2 бали. Підрахуйте бали за всіма характеристиками у кожній із восьми груп ознак таланту. Загальну кількість набраних балів у одній групі (наприклад «інтелектуальна здатність») розділіть на кількість запитань: у цій групі, їх 12) та отримане число запишіть у зошит. Середні результати порівняйте між собою. 

І. Інтелектуальні здібності
Ваша дитина:
1. Набуває нових знань дуже швидко й легко.

2. Має «здоровий глузд» і користується ним у повсякденних ситуаціях.

3. Добре міркує, ясно мислить, не плутається в думках. Добре схоплює зв'язок між однією подією й іншою, між причиною і наслідком. Добре розуміє натяки, здогадується про те, що часто у прямій формі не висловлюється дорослими.  Розуміє причини  вчинків  інших людей, мотиви їхньої поведінки.

4. Швидко запам'ятовує почуте або прочитане без заучування, не витрачає
багато часу на повторення.

5. Знає багато про такі події й проблеми, про які її однолітки не знають і
не здогадуються.

6. Має багатий словниковий запас, вільно оперує новими словами, легко
висловлює свою думку.

7. Любить читати книжки, що зазвичай читають старші на рік-два діти.

8. Розв'язує складні задачі що потребують розумового зусилля.

9. Ставить дорослим дуже багато запитань. Має різноманітні інтереси.

10. Випереджає своїх однолітків у навчанні на рік-два. Часто нудьгує на уроках через те, що навчальний матеріал їй уже добре знайомий із книг, журналів, розповідей дорослих.

11. Оригінально мислить і пропонує несподівані оригінальні відповіді та рішення.

12. Дуже  сприйнятлива,  спостережлива,  швидко реагує  на все нове  і несподіване.

ІІ. Художні здібності
Ваша дитина:

1. У малюнках і картинах використовує розмаїтість сюжетів.

2. Серйозно  ставиться   до  творів   мистецтва.   Стає   вдумливою   і  дуже
серйозною, коли бачить гарну  картину, незвичайну скульптуру, красиво і
художньо виконану річ, чує музику.

3. Оригінальна у виборі сюжету (у малюнку, творі, описі якоїсь події),
складає оригінальні композиції (із квітів, малюнків, марок, листівок
тощо).   

4. Завжди готова використовувати якийсь новий матеріал для виготовлення
іграшки, картини, малюнка, композиції, у будівництві дитячих
будиночків на ігровому майданчику, у роботі з ножицями, клеєм тощо.

5. У години дозвілля охоче малює, ліпить, створює композиції, що мають
художнє призначення (прикраса для будинку, одягу тощо).

6. Створює малюнок або ліплення, у яких виражає свої почуття і настрій.

7. Цікавиться творами мистецтва, може дати їм свою власну оцінку.

8. Любить працювати з клеєм, пластиліном, глиною, зображає події або речі
у трьох вимірах і просторово.

ІІІ. Музичний дар    
Ваша дитина:    

1. Дуже швидко і легко переймає ритм і мелодію.

2. Добре співає.

3. У гру на інструменті, у пісню або танок вкладає багато енергії і почуттів.

4. Любить музичні записи. Залюбки відвідує «живі» концерти.

5. Любить співати разом з іншими і робить це злагоджено.

6. У співі або в музиці виражає свої почуття, стан душі.

7. Складає оригінальні мелодії.

8. Добре володіє грою на якомусь інструменті.

IV. Здібності до занять науковою працею
Ваша дитина:

1. Висловлює думки ясно і точно (як усно, так і письмово).

2. Читає книжки, статті, науково популярні видання не за віком.

3. Розуміє абстрактні поняття.

4. Має чудову «моторну» координацію, особливо між зоровим сприйняттям і
рукою (добре фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).

5. Після уроків любить читати науково-популярну літературу. Це їй
приносить величезне задоволення.

6. Не засмучується, якщо її задум не підтриманий учителем або батьками.

7. Намагається з'ясовувати причини і зміст подій.

8. Приділяє багато часу створенню власних «проектів» (конструюванню
радіоприймача, побудові телескопа, літального апарата, збиранню колекції
тощо).

9. Любить обговорювати наукові події, винаходи.

V. Літературні здібності
Ваша дитина:

1. Може легко «побудувати» розповідь, починаючи від зав'язки сюжету і
закінчуючи вирішенням якогось конфлікту.

2. Придумує щось нове і незвичайне, коли розповідає про щось усім знайоме і
відоме.

3. Дотримується лише необхідних деталей у розповідях, усе несуттєве
відкидає, залишає головне, найхарактерніше.

4. Розповідаючи про щось, добре дотримується сюжету, розвиває основну
думку.
5. Добирає у своїх розповідях такі слова, що добре передають емоційні стани
героїв, їхні переживання, почуття, настрої та характери.

6. Любить писати оповідання або вірші.

7. Майстерно вводить у розповідь такі деталі, що є важливими для розуміння
події, про яку йдеться, і водночас не втрачає основної сюжетної лінії.

8. Зображує у розповідях своїх «героїв» дуже жвавими, емоційними,
непересічними.

VI.    Артистичний талант
Ваша дитина:

1. Легко входить у роль іншого персонажа, людини і т.ін. Цікавиться
акторською грою.

2. Змінює тональність голосу; коли говорить від імені іншої людини.

3. Часто розігрує якісь драматичні сценки.

4. Передає почуття через міміку, жести та інші невербальні засоби
спілкування.

5. Прагне викликати емоційні реакції в інших людей, коли про щось із
захопленням розповідає.

6. Із легкістю драматизує, передає почуття й емоційні переживання інших
людей.

7. Пластична й відкрита для всього нового, не зациклюється на усталеному.

VII.    Технічні здібності
Ваша дитина:

1. Добре виконує завдання з ручної праці.

2. Цікавиться механізмами і машинами.

3. До її захоплень входить: конструювання машин, приладів, моделей
потягів, літаків, радіоприймачів.

4. Може легко лагодити зіпсовані прилади, використовувати старі деталі
для створення нових виробів, іграшок.

5. Розуміє причини поломки механізмів.

6. Любить креслити.

7. Читає журнали і статті про створення нових приладів і машин.

VIII.    Спортивні здібності
Ваша дитина:

1. Енергійна, створює враження дитини, здатної до великого обсягу
фізичних навантажень.

2. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.

3. Постійно займається якимось видом спорту.

4. Бігає швидше за всіх у дитячому садку, класі.

5. Фізично скоординована, рухається легко і граціозно.

6. Любить ходити у походи, грати на відкритих спортивних майданчиках.

7. Віддає перевагу рухливим іграм (гра в хокей, баскетбол, футбол тощо).

 

 

Виділіть 3—4 найвищих показники. Орієнтуючись на них, намагайтеся створювати умови для розвитку здібностей вашої дитини (придбання книжок, необхідного технічного або спортивного інвентарю, дотримання режиму дня, організація занять у секціях, гуртках, студіях тощо). Знайдені параметри можливостей вашої дитини можуть також виявитися корисними й у тому випадку, якщо вона має схильність до нових, оригінальних ідей, але соромиться цю   здатність   демонструвати   і   намагається   її  не   виявляти.   Ви   можете підбадьорити дитину, сказавши, наприклад, «Молодець! Ти вмієш творчо мислити».
Крім цього завдання, ви можете оцінити ступінь обдарованості і талановитості вашої дитини без зв'язку з якоюсь частиною вияву інтересів. Для цього наведено перелік характеристик обдарованих і талановитих дітей. За спостереженнями психологів і вчителів, він містить критерії потенційної обдарованості. Анкета допоможе вам визначити рівень вияву можливостей дитини.

Скоріше здібна, ніж обдарована:

1. Моя дитина ініціативна, жвава, рухлива.

2. Вона охоче відгукується на все нове.

3. Любить усе загадкове і незрозуміле.

4. Часто потребує підтримки старших.

5. Досить легко відволікається і залишає почату справу.

Якщо на п'ять запитань ви дали відповіді «так», є підстави вважати вашу дитину здібною. Якщо на запитання 4 і 5 ви відповіли «ні», переходьте до наступних запитань.

Обдарована:


1. Її інтереси досить стабільні.

2. Її допитливість стійка.

3. Любить ставити й вирішувати важкі запитання.

4. Часто не погоджується з думкою дорослих.

5. Має свій погляд на все і наполегливо його відстоює.

6. Почату справу завжди доводить до кінця.

7. Має особливу схильність до певного виду занять або предмета.

8. Наполеглива у досягненні поставленої мети.

9. Має багато друзів серед своїх однолітків, з кожним знаходить спільну
мову.

10. Ставить багато запитань (зокрема й на уроках). 

11. Часто буває егоїстичною.

Відповіді «так» на всі одинадцять запитань дають підставу припустити, що ваша дитина обдарована. Переходьте до наступних запитань.

Яскрава обдарованість:

1. У багатьох сферах знань, у мистецтві, музиці, літературній творчості
виявляє свою обдарованість.

2. Має одного, максимум двох друзів старших за себе за віком.

3. Глибоко розуміє нюанси мови, її мова дуже розвинута, має великий
словниковий запас.   
 
4. Завжди шукає самостійні рішення.

5. У спірних питаннях опирається на власне судження, не любить
загальновизнаних думок.

6. У важких ситуаціях бере на себе відповідальність.

7. Часто здається «не за віком» дорослою.

8. Добре знає власні можливості, особливості характеру і своє покликання.

9. Однаково обдарована у гуманітарних і технічних галузях.

Позитивні відповіді на ці дев'ять запитань дають підстави вважати вашу дитину обдарованою.
Додатково можна відповісти на запитання, що визначають наявність у вашої дитини високого творчого потенціалу.


Ознаки високого творчого потенціалу:

1. Бажання привнести у виконувану роботу елемент новизни.

2. Прагнення опанувати незнайому справу.

3. Виявляє завзятість у досягненні мети, незважаючи на невдачі.

4. Спостерігається легкість слухового і зорового запам'ятовування.

5. Є потреба помріяти на самоті.

6. Є спроможність довго думати над якоюсь ідеєю, проблемою.

7. Є здатність до абстрагування, уміння встановлювати віддалені асоціації
між різними предметами і явищами.

8. Є хист до творчої уяви. 


Остання зміна: неділя, 8 липень 2018, 19:40