STEM-проєкт "Диво казки"

117972212/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7.jpg1.jpg

АКТУАЛЬНІСТЬ: 

 «Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона – засушена квітка… Ми повинні виховувати її так, щоб дитина відчула себе  шукачем і відкривачем  знань. Тільки за цієї умови одноманітна, напружена, стомлююча робота школяра забарвлюється радісними почуттями і може принести маленьким людям переживання творця» - саме ці слова  В.Сухомлинського навели на думку реалізувати проєкт  «Диво казки».

 Одне з основних завдань сучасної школи – створити умови для різнобічного розвитку підростаючого покоління, забезпечити активізацію і розвиток інтелекту, інтуїції, творчого мислення, рефлексії, аналітико-синтетичних умінь та навичок з урахуванням можливостей кожної дитини.

 STEM-технологія створює умови для формування як предметних, так і соціальних компетенцій підростаючого покоління, що дасть можливість бути затребуваними саме завдяки умінням комплексно розв’язувати визначені завдання, критично та креативно мислити, знаходити неординарні рішення, здійснювати інноваційну діяльність. В цьому творчому просторі дитина не тільки реалізовує свої теперішні потреби, а й готується до дорослого життя, набуваючи вмінь та навичок, усвідомлено вибираючи майбутню професію. Уроки за STEM-технологією дозволяють формувати найважливіші характеристики, які визначатимуть компетентного фахівця у майбутньому.

117972212/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%202.jpg

Предмет

Тема уроку

Вихідний продукт

Українська література

1.Казка"Мудра дівчина".Яскравий національний колорит казки .

2. І. Франко. Казка"Фарбований Лис". Образ Лиса,риси його характеру.

3.Галина Малик.Повість-казка "Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії". Морально-етичні проблеми в казці".

4.Загадки як вид усної народної творчості. Види загадок.

5.Прислів'я та приказки. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості.

1.Збір «експонатів» до музею Казки

2.Відеоролик "Фарбований Лис"

 

3.Презентація на тему "Незвичайні пригоди Алі"

 

4.Гра -онлайн "Загадки про тварин");

 

5.Квест (ДОДАТОК 3)

 

 

Предмет

Тема уроку

Вихідний продукт

Зарубіжна література

1.Казки про тварин. Індійська народна казка «Фарбований шакал». Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Філософський зміст казки.

2.Японська народна казка  «Момотаро, або Хлопчик-Персик». Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості, ставлення до природи в образі Момотаро.

3.Китайська народна казка «Пензлик Маляна». Поетизація мистецтва й уславлення образу митця. Значення фантастичних елементів

4.Брати Якоб і Вільгельм Грімм. Значення їхньої діяльності в збиранні й збереженні фольклору. Казка «Пані Метелиця»

5.Протиставлення «справжнього» і «штучного» добра і зла в казці Андерсена «Соловей».

1.Опитування «Чи любите ви казки?» і створення презентації

(ДОДАТОК 4)

 

2.Збір «експонатів» до музею Казки.

 

3.Мультимедійна вікторина «Вгадай казку»

4.Буктрейлер «Пані Метелиця»

 

5.Музей Казки

 

Предмет

Тема уроку

Вихідний продукт

Англійська мова

Урок домашнього читання. Казка “The Three  Little Pigs

Інсценізація казки «Троє поросят» (ДОДАТОК 2)

 

Предмет

Тема уроку

Вихідний продукт

Образотворче мистецтво

1.Ілюстрування літературних творів засобами графіки.

2.Скульптура. Виявлення пластики та форми. Символіка форми. Рельєфне зображення.

 

3.Засоби виразності скульптури, малі форми, дрібна пластика, виявлення фактури. Створення скульптурних образів героїв індійської народної казки «Фарбований шакал». (ДОДАТОК 1)

1.Виставка ілюстрацій до вивчених казок.

 

2.Предмети-експонати до музею казки

 

3.Музей казки

 

МЕТА

Навчальна:

-       розкрити особистісний потенціал здобувачів освіти для самореалізації в процесі вивчення казок за програмою української та зарубіжної літератури, поглибити  знання з цих предметів, а також з англійської мови, інформатики, образотворчого мистецтва;

-       акцентувати увагу здобувачів освіти 5-х класів на зв’язок навчального предмета з життям, формувати навички та уміння  практичного  застосування набутих знань;

-       формувати ціннісні і світоглядні орієнтації п’ятикласників.

Розвивальна:

-       сприяти розвитку самоосвітньої діяльності учнів; інтересу до проєктної діяльності; розвитку предметних та ключових компетентностей;

-       розвивати творчі здібності, критичне мислення, емоційний інтелект, вміння аналізувати, зіставляти, корегувати, діяти в нестандартних ситуаціях, взаємодіяти один з одним, бути креативними.

Виховна:

-       виховувати зацікавлення і любов до шкільних предметів,  культуру спілкування; свідоме ставлення до навчання;

-       виховувати національну свідомість, провідні риси громадянина своєї держави, почуття причетності до світової культури.

ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ:

 

1.     Залучити здобувачів освіти 5-х класів до вибору форми, теми, способів реалізації STEM-проєкту.

 

2.     Зацікавити, заохотити учасників проєкту, створити умови для їх успішної творчої діяльності.

 

3.     Підвищити мотивацію пятикласників до вивчення шкільних предметів.

 

4.     Реалізувати наскрізні  лінії :

«Громадянська відповідальність» -  розвивати в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок, сприяти набуттю практичного досвіду громадянської відповідальності. 

«Здоров'я і безпека» - реалізувати через завдання, які викличуть у пятикласників чимало радісних емоцій. 

 «Підприємливість і фінансова грамотність» - стимулювати лідерські ініціативи, спонукати до раціонального використання коштів, планування витрат.

«Екологічна безпека й сталий розвиток» - формувати в учнів соціальну активність, відповідальность, готовність брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства.

117972212/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%203.jpg

117972212/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE5.jpg

117972212/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%2021.jpg

117972212/%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE%204.jpgОстання зміна: неділя, 16 травень 2021, 09:38