Підготовка переказу близько до тексту

  1. Уважно прочитай текст чи уривок з нього.
  2. Визнач тему та головну думку прочитаного.
  3. Склади план.
  4. З кожної смислової частини ( по кожному пункту плану) вибери все найважливіше та найцікавіше.
  5. Перевір за текстом чи не пропущено щось важливе.
  6. Постарайся запам’ятати вибрані фрагменти тексту, по можливості зберігаючи особливості мови.
  7. Повправляйся у переказуванні, користуючись планом.
  8. За необхідності внеси поправки.
Остання зміна: п'ятниця, 1 січень 2016, 22:51