Словничок почуттів

Байдужість –  відсутність інтересу та уваги до людей,  їхніх справ і почуттів;  нечуйність, брак співчутливості. Синоніми: нечулість, незворушність, незацікавленість, апатія. 

Безпека – почуття захищеності, відсутності загрози. Антонім: небезпека.

Благоговіння - найбільша, найщиріша повага, шана; безмежна любов.

Вдячність - почуття поваги до іншої людини за надану нею допомогу, підтримку,послугу.

Відраза - неприязне почуття, близьке до нестерпності, несприйняття, обурення, ворожнечі до когось або чогось (людських рис, розмови, предметів, явищ). Синоніми: огида, зневага.

Вина –  усвідомлення причетності, відповідальності за негідний вчинок або злочин. Синонім: провина.

Ворожість – почуття недоброзичливості, ворожнечі, ненависті до когось або чогось. Синоніми: неприязнь, нелюбязність, антипатія.

Гнів – почуття обурення, роздратування у відповідь на зло (образу, несправедливість), заподіяне людині, її близьким, або спрямоване проти того, що людина вважає для себе особливо цінним. Синоніми: злість, лють.

Гордість –  1.Почуття задоволення від усвідомлення досягнутих успіхів, підтвердження своїх переваг у чомусь. 2. Почуття особистої гідності, самоповаги. Синоніми: гонор.

Горе - душевні переживання, страждання, печаль, смуток. Синоніми: біда, лихо, нещастя. Антонім:  радість.

Довіра – почуття, спричинене впевненістю в чиїйсь правоті, чесності, щирості, порядності, доброзичливості. Антоніми: недовіра, сумніви.

Досада - почуття незадоволення, гіркоти. Синоніми: прикрість, невдоволення. Досада серце  їсть, як їржа залізо.

Дратівливість - перебування в стані збудження, знервованість. Синоніми: роздратованість, збудженість, дражливість. Антонім: урівноваженість.

Жалість - співчуття до чужого горя; жаль, жалощі. Антонім: безсердечність. 

Жах - почуття, переживання надзвичайного переляку, страху. Синоніми: переляк, страх.

Задоволення – приємне почуття, спричинене чим-небудь: досягненням мети, забезпеченням потреби і т.ін. Синоніми: втіха, насолода.

Заздрість - почуття досади або гіркоти, що виникає від усвідомлення  того, що інша людина більш успішна, володіє моральними або матеріальними цінностями або майном,

Замилування - найвищий ступінь задоволення, насолоди від когось, чогось.

Засмучення - почуття смутку, жалю, спричинене невдачею чи бідою. Синоніми: засмута, смуток, печаль, зажура, скорбота.

Захоплення – переживання радісних почуттів як вияву найбільшого задоволення, замилування кимось або чимось; відчуття великого інтересу до когось або чогось. Здивування -  почуття, спричинене чимось незвичайним, несподіваним, незрозумілим, дивним. Синоніми: подив, зачудовання, дивовижа.

Злість - почуття недоброзичливості; роздратування ворожнечі до когось.  Синоніми: злоба, розлюченість, лють, шаленство.

Зневіра - стан глибокої безнадії, викликаний невдачами, стражданнями, розчаруваннями

Зніяковілість - почуття збентеження, розгубленості, засоромленості. Синоніми: збентеженість, замішання, сум’яття, конфуз. Антонім: розв’язність, нахабство.

Каяття - почуття жалю з приводу здійсненого вчинку, сказаного слова. Синоніми: розкаяння, спокута.  

Любов –  почуття глибокої сердечної прихильності, прив'язаності до когось або чогось.

Натхнення – відчуття піднесеності творчих сил, бажання творити. Синоніми: наснага, окрилення.

Ненависть - почуття великої неприхильності, ворожості до когось або чогось, що характеризується відчуттям гніву, огидою, бажанням заподіяти йому біль чи шкоду або знищити. Антонім: любов.

Ніжність - тепле почуття, сердечність у ставленні до кого-небудь. Синоніми: лагідність, ласкавість. Антонім: грубість.

Нудьга – гнітюче почуття, спричинене одноманітністю життя, відсутністю інтересу до оточення,  бездіяльністю.

Образапочуття гіркоти, досади, душевного болю, викликане чиїмось зневажливим словом, негарним вчинком і т. ін. На ображених воду возять.

Обурення -  почуття невдоволення, роздратування. Синоніми: гнів, злість.

Паніка - раптова розгубленість, замішання, прояв страху при справжній чи уявній небезпеці. Синоніми: переполох, перестрах, метушня, ґвалт, переляк. 

Презирство - почуття повної неповаги до когось або чогось. Синоніми: зневага, неповага.

Повага - почуття пошани, прихильне й поважливе ставлення до когось або чогось, що ґрунтується на визнанні позитивних якостей  або заслуг.

Приниженість гірке почуття пригнобленості, що переживається в ситуації утиску честі й гідності, пригнічення; заперечення цінності і досягнень людини. Синоніми: пригнобленість, зганьбленість.

Радість – почуття задоволеності своїми діями або спільними діями групи людей, посилюється схваленням з боку інших осіб. Синоніми: втіха, приємність.

Ревнощі -  1. Почуття недовіри, підозра в зраді, сумнів у прихильності та вірності. Виникненню ревнощів сприяють такі риси характеру, як нездатність прощати, невміння поважати іншого. 2. Заздрість до успіхів іншої людини.

Розгубленість – втрата спокою, рівноваги, рішучості від хвилювання, страху, сорому і т. ін. Синонім: приголомшеність. Антоніми: холоднокровність, рішучість.

Розпач - переживання сильного душевного болю, безнадійності, безвихідності, зневір’я; відчай. Синоніми: безнадія, безвихідь, безпорадність.

Розчарування - почуття невдоволення, зневіра в комусь, чомусь. Синонім: зневіра.

Самовдоволення - почуття  повного задоволення самим собою. Синоніми: самовпевненість, апломб.

Симпатія - почуття приязні, прихильності, доброзичливості до когось, чогось. Синоніми: прихильність, приязнь. Антонім: антипатія.

Співпереживання – переймання почуттями й думками інших людей, ставлення до життя іншої людини як до свого, бажання зрозуміти, допомогти й підтримати.

Сором – почуття сильного збентеження, незадоволення, зніяковіння через свою або інших людей негідну поведінку, недостойні дії, вчинки, які не відповідають прийнятим  у суспільстві нормам і звичаям. Синонім: безчестя, безслав’я, стид.

Страхпочуття, спричинене ​​ загрозою людині, її здоров'ю і життю; очікування можливого майбутнього зла, побоювання непередбаченого.

Сум – смуток, спричинений розчаруванням, втратою чи іншою бідою. Синоніми: смуток, журба. Антонім: радість.

Сумнів - непевненість щодо можливості або вірогідності, чогось. Синонім: невпевненість, вагання, підозра.

Тривога – почуття неспокою, збентеження, хвилювання, викликані передчуттям чогось неприємного, небезпечного, страхом перед чимось. Поєднується  з почуттям  безпомічності, безсилля, незахищеності.

Туга - почуття глибокого жалю; переживання, спричинені невдачею, горем. Синоніми:  журба, сум.

Упевненість – відсутність сумнівів, почуття переконаності в  правильності своїх вчинків, у своїх можливостях і силах. Синонім: переконаність.

Цікавість (інтерес) - бажання дізнатися про щось; увага до когось або чогось; допитливість.

Щастя стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого вдоволення й безмежної радості. Антонім: горе.

 

Остання зміна: понеділок, 2 жовтень 2017, 18:56